Podizanje toplih lejaPodizanje toplih leja

Pri izboru mesta treba voditi računa da bude ocedito (da nema zadržavanja vode), da nema podzemnih voda od 1,5 m, da ima blag nagib ka jugu ili jugoistoku i da je zaklonjeno od vetrova.

Kada ste obezbedili povoljne spoljašnje faktore potrebno je napraviti :

Ram– okvir tople leje čiji oblik sami možete da odredite, ali je bitno da se on sastoji od 4 daske. Neka norma kada su tople leje u pitanju je 1,5 m širine i 4 m dužine. Potrebno je da leja ima 6 m2  površine. Topla leja se postavlja u pravcu istok – zapad sa blagim nagibom ka jugu.Ram je obično drveni i prenosiv je, debljina dasaka je 2,5 cm do 3 cm, a širina 20 – 30 cm.

Prozori treba da budu prozračni i da propuste dovoljnu količinu sunčeve svetlosti i toplote spolja kao i očuvaju toplotu i vlagu u samoj leji. Standardna dimenzija prozora je 1,5 m dužine (da bi odgovarala širini leje) i širine 1m. Za jedan ram od 4 m dužine potrebna su 4 takva prozora.

Ram prozora  se pravi od od drveta (borovog, smrča, ariš. Dimenzije letvi su 4×4 ili 5×5 cm. Pre stavljanja stakla potrebno je da se nekim od zaštinih sredstava za drvo uveća trajnost drvenih delova (to se izvodi potapanjem rama u 5% rastvoru plavog kamena ili lanenom ulju 24 sata) zatim se dobro osuši i nosi se na grundiranje.

Stakla treba da su prozirana i svuda iste debljine od oko 2,5 do 3 mm. Sva obojena stakla nisu preporučljiva za upotrebu u proizvodnji. Stakla se na ram rđaju kao crep na krovu da svako sledeće staklo prekriva prethodno za 1,2 cm.Kada su stakla poređana ona se pričvršćuju ekserima, a zatim se pregituje.

Asure se koriste kao prekrivka u hladnim danima da bi sačuvale temperaturu. Ako su leje dobro prekrivene u hladnim danima čuvaju temperaturu i za 30 % – 40 %. Služe i za zasenjivanje sveže pikiranog rasada od direktne svetlosti. Asute su najčešće ispletene od ražene slame ili trske, dužine 2 do 2,4 m, a širine 1,6 m. Umesto asure za zasenu može da se koristi i kreč kojim se prekreči staklo. Ovaj metod nije dobar jer je zasena na biljkama i kada nije jako sunce. Najkorisnije je postaviti bilo koje materijale samo da njihovo uklanjanje bude brzo i efikasno po potrebi. Da funkcioniše kao podizanje roletne.

Topla leja

Topla leja

Topla leja

Topla leja

Topla leja

Topla leja

0
  Slične teme